Tag Archives: przemoc domowa

Czy warto nagłośnić historie ofiar przemocy psychicznej

Współcześnie coraz częściej mówi się na forum o problematyce związanej z przemocą wobec słabszych (w języku angielskim to bullying). Ten trudny temat jest także poruszany przez pisarzy w swoich utworach. Książki te mają na celu uczulenie społeczeństwa na nietypowe zachowania, które wbrew pozorom mogą zwiastować przemoc wobec słabszych. Przykładem takiej książki jest Dlaczego nikt nie widzi, że umieram. Historie ofiar przemocy psychicznej ze strony www.taniaksiazka.pl autorstwa Renaty Kim.

Czym jest przemoc?

Jako przemoc określa się relacje między ludźmi, które oparte są na użyciu siły. Przemoc w stosunku do ofiary ma na celu:

 • wyrządzić szkodę,
 • zadać ból, cierpienie czy poniżenie.

Do podstawowych rodzajów przemocy fizycznej zalicza się:

 • przemoc fizyczną;
 • przemoc psychiczną;
 • nadużycie seksualne;
 • przemoc ekonomiczna czy
 • zaniedbanie.

Do zachowań zaliczanych do przemocy podciąga się narzucanie własnych poglądów, wmawianie choroby psychicznej czy degradacja werbalna lub domaganie się posłuszeństwa. Dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwo wiedziało, jakie sytuacje są nie do przyjęcia dla otoczenia oraz wymagają interwencji i wyciągnięcia pomocnej dłoni do ofiary. Czasem ciężko zauważyć przemoc posługującą się zwykle słowem, ale jej skutki są zauważalne dużo później. Najczęściej w stosunku do ofiar stosowana jest przemoc w kilku formach. Przemoc pojawia się zwykle w fazach takich jak:

 • faza narastającego napięcia(kiedy pojawia się coraz więcej sytuacji konfliktowych budzących gniew u sprawcy);
 • faza ostrej przemocy(gdy dochodzi do wybuchu złości i aktów przemocy, a ofiara znajduje się w szoku i chce się obronić);
 • faza miodowego miesiąca(okres, gdy sprawca zdaje sobie sprawę z przekroczenia granic, ma poczucie winy i chce przeprosić, a ofiara uzyskuje pewność, że będzie lepiej i przemoc nie wróci).

Książki uświadamiające, na czym polega przemoc są potrzebne, aby uzmysłowić sobie, kiedy jest stosowana wobec nas przemoc, gdyż może ona dotknąć każdego bez wyjątku. Oczywiście na pojawienie się przemocy mogą mieć wpływ czynniki takie jak:

 • liczne używki(alkohol, narkotyki i inne);
 • uzależnienia(np. hazard);
 • uwarunkowania kulturowe;
 • zaburzenia psychiczne;
 • inne.

Nagłaśnianie spraw dotyczących przemocy w rodzinie zawsze może skłonić ofiarę do ujawnienia się i sięgnięcia po pomoc. W książce Renaty Kim możemy poznać jak powstają toksyczne relacje i cały mechanizm uniemożliwiający ofierze ucieczkę. Według psychologów osoba tkwiąca w toksycznej relacji jest uzależniona, a im dłużej jest w takim związku tym trudniej jest zakończyć taki związek.